Bli Medlem/Fadder

Bli Medlem

Välkommen som medlem !

 

Vi söker ständigt fler medlemmar till vår förening. Ju fler vi blir, desto större möjligheter finns det att kunna aktivera oss på olika sätt, samtidigt som vi på ett mera tydligt och enhetligt sätt kan förmedla våra kunskaper om elefanternas utsatta situation till allmänheten. Och elefanternas utsatthet ökar dessvärre på grund av människans tjuvjakt /girighet, i takt med elefantbetarnas ökande värde på den illegala marknaden. Andra problem är kampen om marken mellan elefanterna och den ökande befolkningen. Vi arbetar också mot att elefanter tvingas leva på cirkusar och zoo eller att de utnyttjas inom turismen, till exempel för elefantridning.

Medlemsavgift Vuxen 200 kr, ungdom (under 15 år) & pensionär 100 kr. Detta inkluderar två tidningar per år samt nyhetsbrev.

Sätt in pengar på föreningens plusgirokonto 499 00 75 – 6 så blir du automatiskt medlem (glöm ej att ange ditt namn och adress!). Självklart får du också gärna donera mer i samband med att du betalar medlemskapet!

Bli Fadder

Ditt fadderskap kan ge en tryggad tillvaro för många elefanter!

Tack vare vår fadderverksamhet har vi, i många år, kunnat hjälpa många elefanter i Afrika och Asien. Vi stödjer Elefantbarnhemmet i Kenya ( David Sheldrick Wildlife Trust) och världens första elefantsjukhus i Thailand (Friends of the Asian Elephant) Ditt bidrag är ytterst välkommet! Sätt in ett valfritt belopp regelbundet på föreningens plusgirokonto 499 00 75 – 6 (glöm ej att ange vart pengarna ska gå)! Vi rekommenderar minimum 400 kr per år.